REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Registrovanje nepokretne imovine u registru nepokretnosti nakon fizicke podele zajednickog pravnog osnova pod odlukom o fizickoj podeli nekretnine.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika na novog vlasnika - korisnika imovine i registrovanje u Registru nepokretnosti (RN) gde se prijava za registrovanje podnosi na osnovu pravnog dokumenta. Odluka za fizicku podelu nekretnine.

Description: Stranke se prijavljuju za registrovanje imovine (nakon podele) koje obavljaju suvlasnici tako što popunjavaju formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju imovine u skladu sa obavljenom podelom. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini)

Legal basis

Validity of procedure administrative: Do ukidanja ili otkazivanja odluke koja je uspostavila privremene mere

Information requested

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Odluka nadležnog organa o privremenim bezbednosnim merama (Overena kopija)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
NaknadaTaksa se placa u skladu sa trenutnim stanjem na terenu, do 0,50 ha taksa iznosi 75 EUR; za svaku dodatnu podelu - placa se taksa od 25 EUR; od 0,5 do 1,0 ha - taksa iznosi 100 EUR; od 1,0 ha do 5,0 ha - taksa iznosi 150 EUR; podela na delove koji su prethodno navedeni - taksa iznosi 80 EUR; podela na više od dva dela koji su prethodno odredeni - 40 EUR za svaki deo; podela površine 5,0 do 10,0 ha - taksa iznosi 200 EUR; podela površine vece od 10,0 ha - taksa iznosi 500 EUR; za svaku dodatnu podelu - taksa iznosi 200 EUR. Plata sa markicom 111-0970023520157

Form is not available