REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Registrovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti (prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika - koji prenosi vlasništvo na novog vlasnika - korisnika) na osnovu pravnog dokumenta: ugovor o poklonu

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika na novog vlasnika - korisnika imovine i registrovanje u Registru nepokretnosti (RN) gde se prijava za registrovanje podnosi na osnovu pravnog dokumenta, ugovora o poklonu.

Description: Stranke se prijavljuju za registrovanje imovine tako što popunjavaju standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju imovine. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini)

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema vremenskog ogranicenja

Information requested

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

 • Licna karta lica na cije se ime vodi imovina (ako je u pitanju novi vlasnik ili pravno lice, onda uverenje o poslovanju) (Overena kopija)
 • Ugovor o poklonu nekretnine (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Originalna)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
PlataTakse se placaju u zavisnosti od dokumenta koji dostavi stranka (pravno lice). Ako nema dokumenta kojim se odreduje vrednost imovine, morace biti placena taksa od 40 EUR za svakog vlasnika koji stekne pravo na imovinu.Plata sa markicom 111-0970023520157

Form is not available