REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore

Drejtoria për Bujqësi dhe Pylltari

Purpose: Rivlersimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqsite natyrore

Description: Pala paraqitet në DBP dhe kërkon që ti vlerohn dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore. DBP krijon nje ekip dhe ata dalin në terren për ta bërë vlerësimin e dëmeve.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 30 ditë

Information requested

  • Emri dhe Mbimeri

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Per shikim)
Free of charge

Form is not available