REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Kërkesë për vertetim që nuk i është marr zotesia e veprimit (për paisje me Leje për Armëmbajtje)

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Qellimi i procedures administrative eshte që të gjitha palët e interesuara të paisen këtë vertetim për nevoja personale

Description: Vertetimi që nuk i është marr zotësia e veprimit u lëshohet të gjithë qytetareve të komunës së Gjilanit të cileve nuk u është marrë zotësia e veprimit. Pala vjen në QPS-benë kërkese me shkrim dhe QPS mbrenda 1-2 ditëve i ofron vertetimin me të cilin dësahmohet se pala nuk është nën kujdestari dhe nuk i është marrë zotësia e veprimit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 3 muaj

Information requested

 • Emri(emri I babes)mbiemri
 • Datelindja
 • Vendlindja
 • Gjinia
 • Adresa
 • Nr telefonit
 • Pergadidja shkollore
 • Profesioni
 • Punesimi
 • Statusi martesor
 • Pershkrimi i kerkeses

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Kerkesa me shkrim(formulari) (Origjinal)
 • Leternjoftimi (Kopje e vertetuar)
Free of charge

Form is not available