REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Odluka o opštinskom porezu/taksi za obavljanje poslovnih aktivnosti

Direkcija za ekonomski razvoj - centar za opštinske takse

Purpose: Prihodi iz sopstvenih izvora opštine Gnjilane

Description: DED službenici idu na lokaciju i posecuju preduzece i sacinjavaju zapisnik - (poseban formular) - po sacinjavanju zapisnika, donosi se odluka u roku od 2 dana.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 12 meseci (godišnje)

Information requested

  • Naziv poslovne organizacije
  • Poslovni registarski broj i fiskalni broj
  • Adresa preduzeca
  • Ime i prezime vlasnika
  • Adresa vlasnika, licni broj
  • Licni broj vlasnika
  • Broj telefona ili elektronska pošta (email) vlasnika preduzeca

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji preduzeca (Overena kopija)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Porez1. Regionalna javna preduzec´a (Hidromorava, Eko-Higijena) 600.00 2. lokalnim javnim preduzec´ima (Autobuska Stanica) 300.00 3. Nacionalna javna preduzec´a (PTK) 1500.00 4. Nacionalna javna preduzec´a (Post) 750.00 5. Firma (KEDS) 1500.00 6. osiguranje 800.00-base 7. tehnicke kontrole 500.00 8. Banke-predstavništava, filijala 800,00 9. Institucije Mikrofinansijske (koje odobravaju kredite) 500.00 10. menjacnice 200.00 11. transfer novca 150.00 12. Tržišta of 100-200m2 100,00 13. Tržišta of 200-300m2 200.00 14. Tržišta na 300m2 300.00 15. hipermarketi 500.00 16. supermarketi - preko 500m2 1000,00 17. Kompanije mobilne telefonije, internet i televizija mrežnog kabla (IPKO, Z mobile, Memorija itd) 1000.00 18. bingo, kladionica, lutrije i drugih igara na srec´u 1000.00 19. Kazino 3000.00 20. Restorani 200-300 m2 300,00 21. Restorani na 300 m2 500.00 22. Hoteli 500.00 23. moteli 400.00 24. Kompanije fizicko obezbedenje objekata 300.00 25. Gasoline Pumpe - baznih (na regionalnom putu) 500.00 26. benzin pumpe u selima 300.00 27. Diskoteke 500.00 28. Diskobaret 500.00 29. Nocni 500.00 30. Kliniki 300.00 31. Ambulante, laboratorije, rendgenet, zubari 200.00 32. Auto škole 200.00 33. Notari 200.00 34. Advokati 200.00 35. privatni izvršitelji 150.00

Form is not available