REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Registrovanje nepokretne imovine u Registru nepokretnosti (prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika - koji prenosi vlasništvo na novog vlasnika - korisnika) na osnovu pravnog dokumenta: kupoprodajni ugovor

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Cilj postupka je prenos vlasništva sa prethodnog vlasnika na novog vlasnika - korisnika imovine i registrovanje u Registru nepokretnosti (RN) gde se prijava za registrovanje podnosi na osnovu pravnog dokumenta, kupoprodajnog ugovora.

Description: Stranke se prijavljuju za registrovanje imovine tako što popunjavaju standardni formular koji se može preuzeti u Servisnom centru za gradane (SCG), koji izdaje dokaz o prijemu zahteva stranaka - koji se onda šalje, zajedno sa svom ostalom predmetnom dokumentacijom, DKGI koje izdaje u zakonom predvidenom roku (nakon podnošenja dokumentacije za verifikaciju) odluku o registrovanju imovine. Stranke obaveštava SCG o administrativnom dokumentu ili bilo kojim drugim dodatnim dokumentima (potvrda o imovini)

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nema vremenskog ogranicenja

Information requested

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Adresa prebivališta
 • Br. protokola
 • Datum podnošenja prijave
 • Br. telefona
 • Elektronska pošta (email)
 • Tip zahteva

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

 • Licna karta lica na cije se ime vodi imovina (ako je u pitanju novi vlasnik ili pravno lice, onda uverenje o poslovanju) (Kopija)
 • Kupoprodajni ugovor nekretnine (Overena kopija)
 • Prijavni formular (Overena kopija)
 • Potvrda o placenom porezu na imovinu (Originalna)
 • Uverenje o identifikovanju nekretnine - katastarske jedinice (uverenje za lice ili katastarsku jedinicu) (Overena kopija)
 • Nalozi za transfer novca (bankovni transferi) (Overena kopija)
 • Izjavu koja navodi uslove placanja potpisuju prodavci i kupci ili njihovi zastupnici. Pojašnjenje: Ovo se primenjuje samo na transakcije cija vrednost prevazilazi 10 000, 00 EUR (Originalna)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
PlataTaksa se placa u skladu sa dokumentom koji se dostavi stranci (pravno lice) u skladu sa vrednošcu transakcije: do 10 hiljada EUR - taksa iznosi 20 EUR; za 10 hiljada EUR do 20 hiljada EUR - taksa iznosi 30 EUR; za 20 hiljada EUR do 40 hiljada EUR - taksa iznosi 40 EUR; za 40 hiljada EUR do 50 hiljada EUR - taksa iznosi 50 EUR; za 50 hiljada EUR i više, za svakih 10 hiljada EUR se placa iznos od 10 EUR. Medutim, sveukupan iznos takse ne može biti veci od 200 EUR.Plata sa gotovinom 111-0970023520157

Form is not available