REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Uverenje o prebivalištu

Direkcija za opštu upravu

Purpose: Održavanje registra prebivališta i omogucavanje gradanima da dokažu mesto svog prebivališta.

Description: Podnosilac prijave dostavlja zahtev maticnom uredu i ako je sve u redu, izdaje se uverenje o prebivalištu.

Legal basis

Validity of procedure administrative: važi neograniceno

Information requested

 • Ime i prezime
 • Licni br.
 • Datum rodenja
 • Bracno stanje
 • Mesto rodenja
 • Podaci o roditeljima
 • Tip traženog dokumenta

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

 • Licna karta (Overena kopija)
 • Ugovor o zakupu (stranka nema imovinu na svoje ime) (Overena kopija)
 • Dokaz o novom mestu prebivališta (Overena kopija)
 • Pisana saglasnost vlasnika/suvlasnika stana (Overena kopija)
 • Faktura za porez na imovinu (kako bi se potvrdila tacna adresa stanovanja) (Originalna)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Porez2 EUR Plata sa markicom

Form is not available