REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJILANIT

AL  SR  EN

Pëlqimi për dokumente të udhëtimit

Drejtoria e Adminstratës së Përgjithëshme

Purpose: Shërben për plotësimin e dokumentacioneve personale, në rast të udhëtimit.

Description: Qytetari bënë kërkesë në Drejtorinë e Administratës, përkatësisht në Sektorin e Bashkësisë Lokale për marrjen e një pëlqimi për dokument udhëtimi. Kërkesa bëhet në mënyrë verbale, tregohet se cfar vërtetimi i duhet dhe pastaj zyrtari komunal e plotëson formën për vërtetime dhe brenda pak minutash pala e merr vërtetimin.

Legal basis

  • Rregullora per taksa, ngarkesa dhe gjoba komunale

Validity of procedure administrative: 1 vit

Information requested

  • Nuk ka formulare

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1 ditë

Documents requested

  • Leternjoftimi (Kopje)
Payment typeAmount (in Euro)Method of paymentAccount number
Taksa3 Euro

Form is not available